Elk kind verdient gelijke kansen

Niet ieder kind is geschikt voor het onderwijs zoals dit doorgaans wordt aangeboden. Leerlingen kunnen hier in veel gevallen zelf niets aan doen en dat is een erg trieste zaak. Kinderen die niet op dezelfde manier leren als de meesten kunnen dus slachtoffer worden van ons onderwijssysteem en hierdoor ontstaat er dus een kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Natuurlijk willen we dit ten alle tijde tegengaan en hier zijn een aantal manieren voor.

Het geven van passend onderwijs

Het geven van passend onderwijs biedt eigenlijk de beste oplossing voor kinderen die niet passen binnen het reguliere onderwijs. Door ze zich op een manier te laten ontwikkelen die wel bij het kind past hebben ze dus wel dezelfde kansen als hun leeftijdsgenoten en zal de manier waarop het onderwijs wordt gegeven de ontwikkeling dus niet in de weg staan! Passend onderwijs is vaak binnen een onderwijsinstelling zelf al mogelijk. Dus hoeft een kind niet altijd naar een andere school of iets dergelijks. De stof kan juist op een andere manier worden aangeboden, of er kan extra tijd en aandacht worden besteed om ervoor te zorgen dat de gestelde doelen wel worden behaald.

Maak ouderen betrokken

Er moet natuurlijk wel worden gezien dat een kind niet past binnen het onderwijs. Ouders hebben hier een enorme rol in. Als een onderwijzer dit dus opmerkt bij een leerling zal er dus voor gezorgd moeten worden dat de ouders betrokken raken. Alleen op die manier kan er nagedacht worden over oplossingen die ervoor kunnen zorgen dat een leerling de onderwijs krijgt die het verdient!